Postadres: 

Nieuweweg 16

8391KM Noordwolde 

 

RSIN 818539355

 

Beloningsbeleid: 

 

Alle vrijwilligers werken op vrijwillige basis. Ook de bestuursleden. Alle hieronder vermelde voorwaarden gelden voor een ieder binnen de stichting. 

APF is een non-profit stichting. Wij gaan uit van het principe dat het geld naar de dierenhulp en dieren gaat en werken zonder winstoogmerk.

We proberen altijd een klein spaarpotje over te houden voor donaties naar asielen, specifieke medische hulp, onvoorziene zaken ed. 

Reiskosten voor vrijwilligers mbt voor- en nabezoeken kunnen via een aanvraagformulier, vergoed worden. 0.10 cnt per km indien men dat aangeeft. Of om naar een aankomst te rijden om de aankomende dieren en adoptanten te begeleiden. 

Parkeerkosten kunnen vergoed worden via het aanvraagformulier. Dit met toevoeging van bewijs van betaling. Parkeerkosten voor begeleiding aankomst dieren bijv op een vliegveld.

Er zijn natuurlijk administratie kosten. Mensen die veel printen moeten of postzegels moeten gebruiken kunnen dit vergoed krijgen via het aanvraagformulier en met bewijs van betaling. 

Vrijwilligers die de adopties doen en veel gesprekken hiervoor voeren kunnen een tegemoetkoming hiervoor vragen. Er is 1 abonnement op naam van de stichting omdat dit bestuurslid veel contacten heeft en veel gesprekken voert namens APF. 

Kosten voor voer voor opvang van een adoptie hondje kan evt aangevraagd worden. Geef dit vooraf aan als u opvangt. Andere kosten zoals schoonmaakspullen als er eens een ongelukje gebeurt zijn voor uwzelf. U bent zelf verantwoordelijk voor evt schade. Mocht u een bench nodig hebben , riem en/of halsband dient u dat vooraf aan te geven en worden deze door de stichting gegeven. Mocht het gaan om bijv een hondje met extreme angst dan wordt er een speciaal tuigje meegeven, deze dient na herplaatsing retour gestuurd te worden aan de stichting. Of als de nieuwe adoptant deze wil overnemen , dient men deze in aanschafkosten te vergoeden. Want ze zijn speciaal gemaakt. Bench dient na gebruik retour te komen naar de stichting. 

Indien er medische hulp vereist is voor een opvanghondjes dan wordt dit door de stichting betaald. Wel altijd overleggen vooraf dat men naar een dierenarts gaat. Ook voor ontwormen ed. Vaak zijn ontwormingsmiddelen binnen de stichting aanwezig en sturen we dit op. De stichting staat ook in contact met de desbetreffende dierenarts en maakt dan afspraken over betaling, kosten en behandeling. Niet op eigen houtje maar wat doen aub, dat voorkomt misverstanden. Bij een noodgeval natuurlijk meteen naar een dierenarts maar bel Karin meteen om te verwittigen van het gebeuren en zodat deze in contact komt met de dierenarts om alles te regelen. 

Andere kosten zijn vooraf al voldaan door de stichting als het bijv om een vliegticket voor begeleiding van adoptiedieren. Verblijfplaats is ook geregelt en eten vaak ook. Verblijfkosten voor extra buiten de deur eten of andere dingen is voor eigen rekening van de begeleider. En het totaal overzicht moet onderhouden. 

Aanvraag voor vergoedingen dient vooraf aangegeven te worden. Indien mensen geen vergoeding vragen , komt dit ten goede van de hulp. Daar alles wat overblijft naar de dieren gaat. 

APF krijgt geen subsidies en is afhankelijk van donaties. 

 

                                                                                       BEDRIJFSPLAN ABANDONED PETS FOUNDATION

 

ADOPTIES

Dieren die beschikbaar zijn voor herplaatsing zal geprobeerd worden een nieuw thuis voor te zoeken. Deze zullen onder een notariële akte geplaatst worden bij adoptiegezinnen. Zodat zij een nieuwe toekomst hebben en veilig zijn.

Handelingen die daarvoor nodig zijn:

In het land van herkomst dieren beoordelen en testen die geschikt zijn voor herplaatsen ( gedrag, karakter, voorgeschiedenis ( mishandeling/verwaarlozing )

In het land van herkomst zorgen voor medische zorg ( vaccineren, ontwormen, testen op buitenlandse ziektes, gezondheidsverklaring door dierenarts ). Dit allemaal vooraf reizen en adoptie.

Foto’s maken, karakteromschrijving, benodigdheden voor dat betreffende diertje ( ruimte, wat voor gezin, bijzonderheden ( bijv bang voor onweer, veel beweging nodig, bang voor kinderen, niet kunnen omgaan met katten of andere honden of dieren enz )

Voorbereiden datums voor reizen naar Nederland of België dit in overleg met de vrijwilliger in het buitenland, zorgen dat zowel hier als daar alles klaar is voor het reizen. Denk hieraan aan de vluchtbegeleiding als men vliegt, slaapplek voor de begeleiding enz.

In Nederland is daarvoor nodig:

Website met alle gegevens, omschrijvingen en foto’s plaatsen op de website.

Zorgen dat een begeleider vliegt om de dieren op te halen en datum goed afstemmen en tijden.

Zorgen dat er een vrijwilliger wacht bij aankomst om te helpen bij het overhandigen van de dieren, uitleg over wat men kan verwachten en moet doen, helpen de dieren aan te lijnen met dubbele veiligheid, adoptanten nogmaals overal op wijzen mbt de plaatsingsovereenkomst en deze laten tekenen, voorlichting adoptanten hoe om te gaan de eerste tijd mbt zindelijkheid, wandelen, omgang met kinderen enz.

 Begeleiding nadien voor tips, adviezen en desnoods trainingen.

 

PROJECTEN

 Bij projecten worden verschillende activiteiten ingeschaald.

Opknappen asielen of bouw asiel in het buitenland

 

Handelingen die daarvoor nodig zijn in het buitenland zijn:

Overleg met de rescuer en gemeente in die plaats. Opzetten van tijdsplan opbouw asiel en overeenkomst mbt materialen die aangeleverd worden door de gemeente. Vergunning voor de bouw van een asiel. Tekening bouw aanleveren gemeente.

Rescuer gaat mensen vragen mee te helpen met de opbouw, inzamelen van goederen/materialen die nodig zijn voor bijv quarantaine ruimte, voor de kennels, voor het kliniekje enz.

Sponsoring zoeken aldaar en in Nederland.

Kijken of er scholen zijn mbt dierenverzorging/dierenarstassistent die mee willen op werkproject en zo voor hun tentamen dit kunnen doen. Vrijwilligers vragen, vakmensen die mee willen op zo’n project en zorgen dat er een verblijfplaats is gedurende dit project. Ook dit is al meerdere keren gedaan door de jaren heen.

Als het gaat om opknappen van een asiel:

Inzamelen in Nederland en buitenland van benodigde materialen. Denk hierbij aan manden, bouwmaterialen, waterslangen, tegels, cement, medische verbandmiddelen, kasten enz. 

 

Sterilisatie/castratieprojecten

 

In overleg met rescuer daar een dierenarts met kliniek en gemeente regelen die dit project aangaan.

Zorgen dat datum, tijd en plaats goed afgestemd zijn.

Vooraf daar op tijd voorlichting geven en posters in de omgeving ophangen over het project zodat mensen weten waar ze gratis hun dier kunnen laten helpen.

Of als het om een asiel gaat dit mbt tot het asiel doen. Vaak is het een combi van een asiel en omgeving. Inmiddels al meerdere projecten opgezet en gedaan.

Zorgen dat er sponsoring komt vanaf de gemeente om mee te betalen aan dit project.

Geld inzamelen in Nederland en sponsors zoeken die net als ons van mening zijn dat het beste beleid is: de wortel van het probleem aanpakken. Zorgen dat dierenartsen betrokken blijven bij dit soort projecten en ook blijven castreren en steriliseren in de toekomst. Alsmede met de gemeente een plan opmaken zodat zij in de toekomst ook hiermee doorgaan. Zodat de over populatie met de jaren vermindert en zelfs verdwijnt door natuurlijke uitvloeiing.

Kijken of er in Nederland dierenartsen in opleiding of dierenartsen bereid zijn mee te werken aan zo’n project en mee willen reizen om dit tot stand te brengen en uit te voeren. Vrijwilligers vragen mee te gaan. Zorgen dat materialen die nodig zijn daar komen of daar in gekocht kunnen worden.

Inzamelen van goederen voor het buitenland:

 

Vrijwilligers hebben die bij hun huis goederen kunnen opslaan die ingezameld zijn.

Vrijwilliger hebben die dit begeleiden.

Ingezameld wordt:

Voer, wasbare dekens, plastic manden, verbandmateriaal, verzorgingsmiddelen en materialen, emmers, vegers, quarantaine middelen en materialen, voerbakken

 

Virtuele adopties:

Dieren uitzoeken die te goed zijn voor euthanasie maar te slecht voor adoptie. Deze kunnen dan op afstand virtueel geadopteerd worden door een sponsor. Zodat zij in hun levensbehoeften kunnen worden voorzien en humaan kunnen leven en oud kunnen worden.

Dit gaat soms per asiel of soms per dier.

Goed overleg met de rescuer over de voorwaarden. Inzicht in de kosten en voorleggen van facturen of aankopen. Up dates vanaf de rescuer over het betreffende dier en dit wordt gedeeld met de virtuele adoptant.

Op de website zullen deze dieren of afzonderlijke projecten voor 1 enkel dier dan ook in een overzicht worden geplaatst.

Is een project wat wij al 12 jaar doen.

 

NATUURGEBIEDEN IN NEDERLAND EN DIERENWELZIJN

 

Een nieuw project wat 7 jaar geleden is ontstaan is dierenwelzijn in natuurgebieden in Nederland en soms buitenland als dieren daarheen verplaatst worden.

 

Al vele jaren zien we helaas dat dierenwelzijn in de beheersde natuurgebieden door derden niet aan de wet en voorwaarden voldoen. Dieren worden zwaar verwaarloosd onder het mom natuurlijke processen terwijl deze dieren opgesloten zitten en dus niet kunnen migreren voor voedsel.

Het in kaart brengen van de natuurgebieden waar dit gebeurt.

Het aanschrijven van de verantwoordelijke organisaties, provincies en ook in deze Overheid omdat deze laatste in veel gevallen de uiteindelijke beslissing moet maken om dingen te verbeteren.

Dit doen wij oa door middel van foto’s als bewijsmateriaal, inzamelen van donaties voor voedsel voor deze dieren, het voeren van deze dieren die in ondergewicht zijn.

Het inspreken bij vergaderingen in betreffende provincie om statenleden en leden duidelijk te maken dat dit zo niet langer door kan gaan. Hopelijk komt men tot het besef dat het beleidsplan anders moet en men ook voor deze dieren moet zorgen.

Het naleven van de voorwaarden die gelden voor dat gebied en de zorg voor de dieren.

Aangiftes doen als er sprake is van dierenmisstanden.

Aangiftes tegen verantwoordelijke partijen en personen. Inschakelen van de NVWA, politie, rechters ed om te zorgen dat men overgaat tot een beter beleid. Dit gaat vaak in samenwerking met andere partijen die net als APF denken dat dit anders moet en kan.

Foto’s, berichtgeving, bewijsmateriaal ed worden gedeeld als voorlichting en bewustzijnswording op de website en verschillende media kanalen.

 

 

Het uiteindelijke doel is dat de wetgeving in Nederland en het buitenland voor dieren aangepast wordt en mensen die dierenmiststanden begaan zwaarder en langer gestraft worden. Dat dierenwelzijn net zo iets moet zijn als mensenwelzijn want we zijn allemaal levende wezens, die pijn, verdriet en andere emoties ervaren. Dat mensen leren dat we moeten respecteren met wie wij deze wereld delen en daar anders mee om kunnen gaan, behalve doden en alles willen overheersen.

Het bewustzijn van mensen stimuleren om anders te kijken naar dieren en hoe hiermee om te gaan , dat het niet gebruiksvoorwerpen zijn maar dat dieren juist de mens veel kunnen helpen. Zoals ook gezondheid, dat is een wetenschappelijk onderbouwd feit, dat mensen met huisdieren minder stress ervaren, dat het goed is voor de bloeddruk, het sociale leven maar ook om een maatje te hebben of iemand waar je mee knuffelt, praat, die je troost en tegen eenzaamheid.

En als we dieren gebruiken voor een doel, bijv begrazing, dat betekent dat je ook voor deze dieren moet staan en niet als wegwerpvoorwerp moet behandelen maar dat je ook deze dieren met respect dient te behandelen. Dat een dier meer is dan alleen een winstobject of gebruiksobject.

 

Een van de paarden in Spanje welke tot de nek aan toe in het water stond en gered is. Maar meerdere infecties en verwondingen had opgelopen aan bij benen, borst en buik. Hier staat hij veilig bij een particulier in opvang en wordt behandeld. Deze man had uiteindelijk meerdere paarden en geitjes gered met een bootje en zwemmend. Hij heeft 600 euro ontvangen oa voor voer en medische zorg. Hij verdeelde ook onder andere mensen het voer en benodigdheden die hielpen met opvang van dieren. 

JAARVERSLAG 2019 

 

In 2019 zijn er veel dingen weer gedaan mbt dieren in nood. 

Zo heeft APF weer geholpen met het inzamelen van donaties voor de Grote Grazers in natuurgebieden en meegedaan met de voeracties om te zorgen dat de dieren die helaas moedwillig honger moeten lijden toch eten kregen. 

Ook is Karin in september afgereist naar Spanje om daar te helpen in asielen en bij particulieren opvangers ivm de overstromingen die daar plaatsvonden. Ook zijn er dat jaar een paar reizen geweest naar Portugal om daar een aantal dieren te redden vanuit dodingsstations en bij rescuers thuis ( dieren zaten daaral, die waren al uit een dodingsstation genomen vanaf de Azoren of Portugal. Hoewel het een eenmalige reis zou worden, zijn er uiteindelijk 6 vluchten uitgevoerd om alle dieren over te brengen die een liefdevol thuis hebben gekregen in Nederland. 

Ook had Mike een benefietavond georganiseerd en dat was geweldig, dankzij de donaties en verkoop van lootjes is er toen geld binnengekomen waar veel dieren van geholpen zijn. 

In het begin van het jaar zijn er gelukkig ook weer een aantal hondjes, jong en oud, vrijgekomen uit de broodfok en die hebben een fijn thuis gevonden in Nederland en België. 

 

 

 

 

Aparte donaties door APF geschonken

 

  75,00  Voer

100,00  Spay project

100,00  Spay project

225,00  Opbouw asiel

447,00   Zieke honden Portugal

110,00   Donatie rolstoel kat

100,00  Kliniek Laura

TOTAAL

 

-          1157,00

 

ONTVANGEN apf

    6,95    Halsbanden opgestuurd, kosten retour gekregen

    6,95    Pakket versturen, kosten retour gekregen

675,63    Teruggave Sharon telefoon

 250,00   Borg retour

   60,00   Collega vervoer hond

    47,80   Teruggave verkeerde pin

 150,00    Vrije donatie

   80,00   Rolstoel donatie vanaf 

379,00     Reiskosten

1000,00  Overboeking spaargeld

  500,00  Benefietavond

 1850,00  Benefietavond

TOTAAL

 

+ 5006,33

 

Dierenartskosten/medische kosten APF en OVP

265,30

 471,80

  23,60

 145,96

  51,65

   91,46

  93,02

 185,00

158,00

 129,15

763,60

 194,45

188,80

   90,00

  85,50

 142,65

143,50

  84,50

359,40

  58,94

613,08

 233,25

180,85

  73,92

291,50

  12,50

  77,75

127,74

  83,55

  54,99

TOTAAL

-          5475,41

 

BANKKOSTEN

      17,59

11X17,60

    193,60

      15,20

        8,30

      29,23

       17,63

TOTAAL

-          281,55

 

DONATIES EN KOSTEN FEBE

DONATIES                                               ONKOSTEN

227.50

                                                                 415,15 operatie

 

 

                                                                  142,65 rontgen

 

 

                                                                     84,50 specialist beoordeling

----------------------------------------------------

227,50

                                                                    -677,15

TOTAAL -          449,65

 

 

 

 

 

 

 

Donaties kar en onkosten

Donaties

   1011

aankoop

  -  575

Onkosten opknappen

  - 350

 

 

TOTAAL

 +    86

 

Onkosten speciale training hondje Clio

reiskosten

 75,00

Training kosten

150

Training kosten

375

Voer

  30

 

 

Totaal

630,00

Adoptie Clio

320,00

Terug van adoptie, teruggave bijdrage

320,00

 

TOTAAL

-          630,00

 

Bijdrage auto voor onderhoud

Reparatie

600,00 (van de 1200,00)

ANWB Verzekering 2 malige tegemoetkoming

  98,47

 

 

TOTAAL

-          698,47

 

 

ONKOSTEN APF (REISKOSTEN ovp, APF, )

( REISKOSTEN BUITENLAND/BINNENLAND, GIFTEN, ONKOSTEN VRIJWILLIGERS, PARKEREN,REISKOSTEN DIEREN/BEGELEIDERS, OPSLAG )

85,00

100,50

44,67

32,95

165

12,46

53,49

33,14

51,18

49,08

12,60

52.82

40,00

27,96

42,08

36,15

60,26

43,45

16,44

39,20

29,00

10,00

299,99

20,00

4,45

15

24,45

49,35

240

9,00

58,57

57,89

90,00

364,20

45,65

8,00

20,00

55,21

 

-----------------

-----------

------------

819,68

1152,40

427,11

 

 

TOTAAL

 

-          2399,19

 

UITGAVEN HOOI,  BROK,KOEK,ACTIES NATUURGEBIEDEN TBV GROTE GRAZERS

 333,33         

400

 185

500

212,50

600

300

85,00

266,66

54,16

105,85

150

143

13,80

129,60

 

TOTAAL

2878,90

 

  57,00

  33,00

  17,48

103,00

    2,60

  25,07

    6,25

  23,20

183,50

  37,02

   6,89

335,00

  40,93

  54,99

  51,14

   6,50

  52,90

  60,69

  19,38

575,00

  18,49

  46,00

  30,65

  50,00

  10,00

  62,45

  41,40

  26,19

  35,95

120,00

   7,90

  53,54

  59,59

  12,21

  44,13

  50,78

  57,39

157,32

  46,04

  84,35

  34,70

  65,90

  55,53

  33,00

 

TOTAAL

 

2851,80

 

#####################

 

Overzicht 2021 

Door gezondheidsproblemen vertraagd. Excuus hiervoor. 

 

Onkosten reizen vrijwilligers en dieren ( reiskosten vliegtuig en bezinekosten enz)

- 3697.38 

 

Onkosten dieren ( operaties, medicatie, noodgevallen, dierenarts kosten, vaccinaties enz : resultaat maken enz ) 

- 9598.46 

 

Adopties bijdrages voor onkosten

+ 9462,50 

In kas ontvangen bijdrages 

+2000.00 

Totaal 11462.50 

 

Opbrengst verkoop creabea spulletjes, veiling enz 

+ 387.70 

 

Terugboeken van APF 

Teveel overgemaakte bijdrages ,vergoeding vaccin 

- 303.70

 

Donaties binnengekomen voor projecten (  ponies Eemnes, OVP, rolstoelen voor honden, operaties,  medische hulp enz ) 

+ 3422.00 

 

Donaties uitgaande APF ( voor rolstoelen,  medische hulp, operaties, voedsel vitamines , mineralen, vrije donaties ( zelf te bepalen ), noodgevallen, ontworming enz 

- 3309.12

Nimue behorende bij medische hulp 

Onkosten 789.12

Binnengekomen donaties 777.00 

 

Administratie kosten 

( bank, telefoon, postzegels, enveloppen, nieuwe printer, cartridges, copieerpapier, mappen enz ) 

- 1050, 29 

 

Onvoorziene kosten 

( aankoopkosten voor creabea spullen, kado's, schade derden tijdens hulp bieden aan zoektocht, ) teruggeboekt 63.41 als eigen bijdrage privé 

- 1369.75 

 

Verschil overgeboekt vanuit spaarrekening. 

Dankzij een prachtige donatie het jaar ervoor konden we het verschil opvangen. 

Helaas bleek dat de onkosten van adopties verder oplopen en uit sommige landen het transport veel duurder is. We kozen ervoor om toch een aantal dieren daar te helpen, anders hebben zij nooit een kans. Gevolg daarvan is wel dat we daardoor een negatief saldo hebben en gedwongen waren de bijdrages voor adoptie te verhogen om dit voor de toekomst op te vangen. Ook zullen er helaas minder honden overkomen door de verhoogde onkosten. 

Tevens lopen er nog projecten over van het jaar ervoor ( ene jaar na andere jaar) , alsmede van het komende jaar, waardoor het een iets vertekend beeld geeft. ( medische hulp waarbij steeds gedeeltes worden gedoneerd ( om controle en overzicht te houden ) alsmede voedselhulp , alsook een sterilisatie project in Portugal )