Info mbt adopties

Deze pagina is onder reconstructie en zal later ingevuld worden. Hier komt de plaatsingsoverkomst en de adoptiekosten met uitleg hierover te staan. 

 

Adopties vinden plaats via een intake gesprek per telefoon als eerste, daarna een kennismaking met het diertje als deze in de opvang zit in Nederland. Zit deze nog in het buitenland dan vind dit plaatst als het desbetreffende diertje aankomt in Nederland. 

Na de intake is er altijd een vrijwillig(st)er die bij het adoptiegezin even thuis komt om nog vragen te beantwoorden maar ook om te zien waar een dier geplaatst gaat worden. Dit om te voorkomen tevens dat mensen niet goed voorgelicht zijn en dat de vereiste voorwaarden mbt plaatsing aan wordt voldaan. Denk hierbij bijv aan een grote hond, die plaatst je niet gauw op een flat. Sommige dieren hebben speciale ervaring nodig om te groeien in hun karakter. 

Na de intake gaat de officiele adoptie in gang en is het wachten tot het adoptiehondje of katje gehaald kan worden. 

De adoptiekosten dienen vooraf of bij overdracht plaats te vinden. Er is geen mogelijkheid tot in termijnen betalen. Dit is afgeschaft omdat helaas teveel mensen misbruik maakten van deze optie. 

De plaatsingsovereenkomst wordt bij overdracht in tweevoud ingevuld. Deze is wettelijk geldig gezien dit door een notaris opgestelde acte is. Dit contact wordt vooraf 2x met u doorgesproken. Bijzonderheden mbt voorwaarden of afspraken staan apart hierop vermeld. 

Na de adoptie zijn wij bereikbaar voor vragen, tips en adviezen. Wij zijn er niet om het beter te weten maar om te helpen. Dus schakel op tijd hulp in als u ergens tegenaan loopt. 

Meld u aan voor een cursus, ook als u al eens eerder een hond heeft gehad. Dit hondje kent meestal nog niks dus moet leren. Zo leert hij of zij wat er van hem of haar verwacht wordt, leert hij of zij jullie kennen maar ook andersom. 

Lees goed de adviezen die in de plaatsingsovereenkomsten staan vermeld door. 

Vergeet niet het chipnummer binnen 2 weken over te schrijven!!! Dit is aan u en er staat een boete op vanaf het NVWA als u hieraan niet voldoet. Dit kan via Google. Typ : chipregistratie in bij de zoekopdracht. Daarna ziet u verschillende website waar u uw dier aan kan melden. De kosten zijn ongeveer 6.95 tot 8.95 per dier. 

 

Vergeet niet te ontwormen, mensen onderschatten dat nog altijd. Ondanks dat dieren getest zijn en ontwormd, kunnen eitjes niet gedetecteerd worden in een test omdat deze testen alleen positieve uitslagen geven als er een mannetje en vrouwtje aanwezig zijn in volwassen stadium. Dus eitjes die achterblijven kunnen alsnog zich ontwikkelen tot een worminfectie. Hier kan een dier ziek van worden, ernstig ziek met soms de dood als gevolg. 

Ontworm dus na aankomst het eerste half jaar elke mnd zodat u de ontwikkeling van een worm op die manier stopt. Dan weet u zeker dat uw hond na een half jaar sowieso schoon is van wormen. In het buitenland bestaan ook hartwormen, welke een ernstige infectie kan zijn en wat zwaar medische handelen tot gevolg heeft of de dood. Dus vergeet dit niet. Middelen daarvoor: Milbemax, Drontal en verschillende soorten pipets. Vraag bij uw dierenarts of de stichting welk merk u hiervoor dient te hebben, daar ze niet allemaal voor hetzelfde behandeling staan. 

Waaruit bestaan adoptiekosten : 

 

De kosten die berekend worden zijn voor :

Ontwormen

Chip

Dierenartskosten

Testen gezondheid 

Paspoort

Vaccinaties naar gelang de leeftijd van het dier.

Reiskosten dier

Reiskosten begeleiding 

Administratie kosten

Castratie/sterilisatie afhankelijk van de leeftijd van het dier. Uitzonderingen daar gelaten ivm medische noodzaak ( bijv gebroken beentje gehad en nog herstellende ) ( bijv angst welke nog overwonnen moet worden) , zijn alle dieren na 8 mnd geholpen, vooraf adoptie. Als er een uitzondering is, wordt dit vooraf gezegd en de reden uitgelegd en zal dit later alsnog op eigen kosten van adoptant gedaan moeten worden. 

Pups zijn natuurlijk niet geholpen maar er zit wel een verplichting aan vast om dit alsnog te doen. Tenslotte de overpopulatie komt juist door het niet ingrijpen en geen anticonceptie toe te passen.

Fokken met recuedieren is niet toegestaan. 

Castratie/sterilisatie is altijd verplicht!