Natuur gebieden in Nederland welke hulp geboden worden. Waarschuwing: sommige foto's kunnen als schokkend ervaren worden. 

Helaas zien wij de laatste jaren ernstige overtredingen mbt dierenwelzijn als het gaat om de dieren die zich in natuurgebieden bevinden en daar gebruikt worden als zogenaamde Grote Grazers. Dit gaat om herten, paarden en runderen. Verschillende rassen worden hiervoor gebruikt. Echter de zorg voor deze zogenaamde "wilde"dieren laat ernstig te wensen over en we zien dieren die zwaar in ondergewicht zijn, verhongeren, lijden tot vaak de dood er op volgt met een lange lijdensweg. 

 

Hiervoor zetten wij ook ons in en wij proberen dit zoveel mogelijk openbaar te maken maar ook deze dieren te voeren als blijkt dat de verantwoordelijke organisaties, die deze dieren inzetten in deze gebieden, de dieren aan hun lot overlaten. Wij spreken de verantwoordelijke organisatie aan op hun handelen en proberen dit ook via inspraak bij vergaderingen, media, aangiften en steun bij rechtszaken te veranderen. Veel foto's en info worden ook openbaar gemaakt via Facebook en dit op verschillende pagina's. 

 

Veel dieren hebben niet genoeg eten in de winter maar ook zomermaanden. Waardoor er veel lijden ontstaat bij deze dieren, honger, stress, ataxie, ernstige wormeninfecties, orgaanfalen, spierzwakte, mineralen en vitaminen tekorten, selenium tekort, ijzerstapeling, leverafwijkingen, vergiftiging ( uit honger worden ze gedwongen vergiftigde planten te eten ) . Veel gebieden zijn niet geschikt voor de dieren en de dieren niet voor de gebieden waarin ze lopen. Maar ook door een overpopulatie en het niet zorgen voor anticonceptie, opdelen van sekse en herplaatsen gaat dit al jaren zo door. Vele tienduizenden dieren hebben zo al de dood gevonden en de organisaties weigeren verantwoording te nemen voor de wantoestanden, maar ook de Overheid en de betreffende provincies. 

Deze dieren zitten tevens opgesloten wat betekent dat zij niet kunnen migreren voor voedsel. 

Foto vanuit de lucht genomen. Winter 2017/2018 Oostvaardersplassen. U ziet duidelijk het verschil van gebieden binnen en buiten de hekken. Het zwart/grijze gedeelte moeten de dieren leven. Het gras staat buiten de hekken. Het is als voor een ondervoed persoon een bord eten neerzetten buiten bereik.